Ochrana osobních údajů

Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti BODYKING FITNESS s.r.o., IČ:  08173702, se sídlem: Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 314168 (dále jen „BODYKING FITNESS“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků a kupujících zboží prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese www.bodykingfitness.cz. (dále jen „Online obchod“), zejména jejich registrovaných uživatelů a zákazníků (dále jen „Zákazník“).

BODYKING FITNESS působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů, a to zejména v souladu s NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Podmínky pro ochranu osobních údajů

1.1. BODYKING FITNESS zpracovává osobní údaje o zákaznících Online obchodu. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které zákazníci sami poskytnou při registraci v Online obchodu, při vytvoření objednávky nebo v rámci propojení účtu v Online obchodu s jinými poskytovateli služeb (Facebook, Paypal, PayU, Google).

1.2. Zpracovávanými osobními údaji jsou zejména:

• e-mailová adresa,
• jméno a příjmení,
• IČ, DIČ,
• adresu bydliště, fakturační adresa,
• telefonní číslo,
• platební údaje,
• informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, a to IP adresu.

1.3. Povinné údaje jsou takové údaje, které jsou nutné pro vytvoření kupní smlouvy a její následnou realizaci resp. o vyřízení objednávky. Zejména se jedná o jméno, příjmení, doručovací údaje, fakturační údaje, e-mail a telefon. V tomto případě e-mail a telefon slouží pro zaslání potvrzení o úspěšném přijetí objednávky, doručení potvrzení o platbě, zaslání EET účtenky je-li potřeba, k průběžnému informování o vývoji stavu objednávky a k následné případné komunikaci ohledně objednávky.

1.4. Nepovinné údaje můžete vyplnit dobrovolně. Pomáhají upřesnit Vaše požadavky, ale pro samotné vyřízení objednávky nejsou nutné.

1.5. Pro lepší cílení reklamy a propagace BODYKING FITNESS zpracovává BODYKING FITNESS při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává BODYKING FITNESS statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů.

1.6. Soubory cookies používané na webových stránkách Online obchodu lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookies“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookies“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookies ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookies a nastavení Vašeho prohlížeče).

1.7. Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookies plní, lze cookies rozdělit na:

1.7.1. konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
1.7.2. trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
1.7.3. remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení;
1.7.4. analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají;
1.7.5. esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

1.8. Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

1.9. Na našich stránkách využíváme následující soubory cookies:

Vydavatel /Název cookies Typ cookies
Google Analytics Analytické, Trackingové
Facebook Trackingové, Remarketingové
Heuréka Trackingové, Konverzní
Zboží Trackingové, Konverzní

1.10. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

2.1. Pro vyřízení objednávky, tj. pro splnění kupní smlouvy uzavřené mezi BODYKING FITNESS a zákazníkem jsou využívány uvedené v čl. 1.2. a 1.3. Zpracovávané údaje v tomto případě zahrnují všechny činnosti od zaevidování objednávky, jejího zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty, nemůže BODYKING FITNESS vyřídit objednávku.

2.2. Pro nabídku našich produktů a propagaci BODYKING FITNESS formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá BODYKING FITNESS především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše služby v Online obchodu. Souhlas BODYKING FITNESS udělujete v průběhu registrace na BODYKING FITNESS nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na BODYKING FITNESS mohou provádět pouze osoby starší 16 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů BODYKING FITNESS.

2.3. Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány na základě:

• Plnění a uzavření kupní smlouvy – pokud si zakoupíte zboží v Online obchodu, respektive dokončíte objednávku, vzniká kupní smlouva. Aby bylo možné objednávku splnit je nutné k tomu znát zákazníkovi osobní údaje uvedené v čl. 1.2. a 1.3.
• Oprávněný zájem – dále jsou zpracovávány osobní údaje na základě oprávněného zájmu, a to pro zlepšení služeb Online obchodu.
• Získaný souhlas – zasílání marketingových/ obchodních sdělení probíhá na základě uděleného souhlasu. Výjimku umožňuje případ, kdy zákazník v Online obchodu provedl nákup, jelikož na základě něj má Online obchod oprávněný zájem tyto sdělení zákazníkovi posílat. Samozřejmě máte právo se z těchto sdělení odhlásit a například přímo v obchodním sdělení (e-mailu). V případě, že je souhlas poskytnut mimo objednávku, zákazník má samozřejmě právo kdykoliv jej odebrat a to stejným způsobem, který je výše uveden.

3.1. Uživatelé i zákazníci BODYKING FITNESS mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:
• kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo
• vznést námitku proti zpracování osobních údajů u BODYKING FITNESS na e-mailové adrese obchod@bodyking.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

4.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány BODYKING FITNESS a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s BODYKING FITNESS.

4.2. BODYKING FITNESS dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro BODYKING FITNESS pro účely a způsobem, které BODYKING FITNESS stanoví. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které BODYKING FITNESS využívá, patří:
• přepravní společnosti – Zásilkovna s.r.o., GLS, PPL,Kuehne+Nagel, DB Schenker, DPD
• platební společnosti – SumUp, Fiobanka, a.s., PayPal, PayU, Stripe, ApplePay, GooglePay, Coinbase
• nástroje pro on-line marketing – Heuréka, Zboží, Google Merchant Center

4.3. „Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

5.1. BODYKING FITNESS zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží a následně po dobu záruky za jakost či smluvní záruky. Ze zákona BODYKING FITNESS následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech v souladu s právními předpisy.

5.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté BODYKING FITNESS požádá o udělení nového souhlasu.

5.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává BODYKING FITNESS po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

5.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí BODYKING FITNESS pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na BODYKING FITNESS vztahují.

6.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na BODYKING FITNESS a požadovat:
• Informace ohledně osobních údajů, které BODYKING FITNESS zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo BODYKING FITNESS. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
• Přístup k údajům, které jste poskytli BODYKING FITNESS, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám BODYKING FITNESS potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
• Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může BODYKING FITNESS správně vyřídit Vaši objednávku.
• Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že BODYKING FITNESS zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
• Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již BODYKING FITNESS nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek BODYKING FITNESS Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
• Přenesení zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od BODYKING FITNESS k jinému subjektu, kdy BODYKING FITNESS předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

6.2. Dále mohou zákazníci BODYKING FITNESS vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě BODYKING FITNESS neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

6.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností BODYKING FITNESS se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.1. BODYKING FITNESS dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s GDPR a s platnými právními předpisy. BODYKING FITNESS klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

7.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany BODYKING FITNESS pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

8.1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na BODYKING FITNESS e-mailem na adresu obchod@bodyking.cz, nebo na telefonním čísle +420 774 358 512.

V Praze dne 1.1.2019

Košík

loader