Obchodní podmínky

BODYKING FITNESS s.r.o.
Sídlo: Jindřicha Plachty 596/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov
zastoupená Michalem Pražákem, jednatelem

IČO: 08173702
Společnost je vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl. C, vložka 314168

(dále jen „Prodávající“) na straně druhé

a

osoba, která si objednala zboží přes internetový obchod https://www.bodykingfitness.cz prostřednictvím elektronického formuláře specifikována údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři (dále jen „Kupující“) na straně druhé uzavřeli tuto kupní smlouvu která obsahuje také obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Další používané pojmy:
Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná

Strana smlouvy nebo také účastník smlouvy – prodávají nebo kupující

X
X
X
X
X